TEL . 400-800-5566

Generalizing the Pigeonhole Principle for Similarity Search in Hamming Space

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering(TKDE)
Jianbin Qin, Chuan Xiao, Yaoshu Wang, Wei Wang, Xuemin Lin, Yoshiharu Ishikawa, Guoren Wang

作者:

Jianbin Qin, Chuan Xiao, Yaoshu Wang, Wei Wang, Xuemin Lin, Yoshiharu Ishikawa, Guoren Wang

期刊名称:

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering(TKDE)

录用/发表时间:

2019

CCF分类:

CCF A类

备注:

数据库领域顶级期刊

相关内容
展开更多
业务咨询

loading...