TEL . 400-800-5566

Application Driven Graph Partitioning

SIGMOD 2020
Wenfei Fan, Ruochun Jin, Muyang Liu, Ping Lu, Xiaojian Luo, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, and Jingren Zhou

作者:

Wenfei Fan, Ruochun Jin, Muyang Liu, Ping Lu, Xiaojian Luo, Ruiqi Xu, Qiang Yin, Wenyuan Yu, and Jingren Zhou

期刊名称:

ACM Conference on Management of Data(SIGMOD 2020)

录用/发表时间:

2020

CCF分类:

CCF A类

备注:

数据库领域顶级会议

相关内容
展开更多
业务咨询

loading...